Нормативно-правові акти

Закон України "Про запобігання корупції"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Кодекс законів про працю України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кримінальний Кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015р. № 171 "Про затвердження Порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищенним рівнем корупційних ризиків"

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені Наказом Національного агенства України з питань державної служби № 158 від 05.08.2016

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706

Методичні рекомендації "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування"

"Основні заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконавчих органах Харківскої міської ради", затверджені рішенням Виконавчого комітету Харківської міської ради від 06.06.2018 № 349

Кiлькiсть переглядiв: 46