Конституція України

Цивільний кодекс України

Закон України "Про дошкільну освіту"

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

Наказ МОН України від 26.04.2011 № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) дошкільного навчального закладу"

Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу

Листи МОН України від 05.04.2011 № 1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", від 09.04.2012 № 1/9-272, від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків".

Кiлькiсть переглядiв: 112